Bojan Čičić

Violinist Bojan Čičić diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2001. i iste je godine postao članom ansambla Zagrebačkih solista. Potaknut osobnim interesom za povijesno osviještenu interpretaciju rane glazbe, nastavlja studij barokne violine na visokim glazbenim ustanovama u Parizu i Londonu. Redovito nastupa u vodećim britanskim ansamblima i orkestrima kao što su The Academy of Ancient Music, Orkestar iz doba prosvjetiteljstva i Amsterdamski barokni orkestar. Kao član uglednog European Brandenburg Ensemblea, pod vodstvom renomiranog Sir Trevora Pinnocka, nastupao je u najpoznatijim koncertnim dvoranama Europe, Južne Koreje i Malezije. Kao koncertni majstor surađivao je s istaknutim imenima rane glazbe kao što su Christophe Rousset, Kenneth Weiss i Christophe Coin. Od 2010. stalni je violinist nagrađivanog komornog ansambla za ranu glazbu Florilegium i ansambla Suonar Cantando. Bojan Čičić svira na violini Francesca Ruggierija iz 1680. koju mu je ustupila nizozemska fondacija Jumpstart Junior.