Kulturno umjetničko društvo Moreška

Moreška se u Korčuli do Drugog svjetskog rata izvodila uglavnom jednom godišnje, 29. srpnja na dan Sv. Todora, zaštitnika Korčule, i to je bio poseban događaj koji se dugo pripremao. Po završetku Drugog svjetskog rata tradicija izvođenja Moreške nastavljena je još jačim intenzitetom i elanom, što se očitovalo u većem broju nstupa uz entuzijazam mladih Moreškanata. Prvi nastup mladih Moreškanata održan je 1944. godine, na kongresu Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (USAOH) na Hvaru, nakon čega je uslijedio nastup odraslih Moreškanata na mirovnoj konferenciji u Parizu. Sve kulturne aktivnosti u Korčuli, pa tako i one vezane uz izvođenje Moreške, 1950. su objedinjene u Radničkom kulturno-umjetničkom društvu Korčula, koje je u kasnijim godinama zbog lakše prepoznatljivosti nazvano prema svojoj najatraktivnijoj sekciji – Moreška. Od tada ovo Društvo u Korčuli objedinjuje sve kulturne udruge i organizacije grada kao što su limena glazba, Hrvatsko glazbeno društvo Sv. Cecilija i dramska sekcija. Nakon gašenja organizacije Jugoslavenski sokol, Društvo preuzima i organizaciju izvedbi Moreške. Nakon prelaska jednog dijela članova u novoosnovano Hrvatsko glazbeno društvo Sv. Cecilija početkom 1990-ih, Radničko kulturno-umjetničko društvo Moreška postaje KUD Moreška. Danas u okviru Društva djeluju Moreška, limena glazba, pjevački zbor i klape te folklorna sekcija. Na razvoj Moreške kao igre znatan je utjecaj imao ubrzan razvoj turizma pri čemu je rasla potreba za učestalim nastupima i brojnim gostovanjima. Moreška je do sada izvedena u gotovo svim zemljama Europe, u nekima i više puta. Sjećanja na turneje i nastupe na međunarodnim festivalima draga su uspomena svim članovima Društva. Sadašnja korčulanska Moreška zasigurno je najatraktivniji mačevalački bojni ples koji se može vidjeti u Europi. Zbog velikog zanimanja gostiju Korčule izvodi se najmanje jednom tjedno.
www.moreska.hr