Le Parlement de Musique

Le Parlement de Musique osnovao je dirigent Martin Gester 1990. godine. Veličina ansambla varira ovisno o zahtjevima repertoara, a obuhvaća zbor, orkestar i soliste. Polazeći od najnovijih muzikoloških istraživanja o interpretaciji glazbe 17. i 18. stoljeća, ansambl je u potpunosti posvećen izvođenju djela glazbenog baroka i klasicizma. Le Parlement de Musique ostvario je obnove mnogih djela, koje su naišle na izvrsne ocjene glazbene kritike. Na ovaj je način ansambl izveo prvi dio Leçons de Ténèbres, Te Deum i velike motete M. A. Charpentiera, Lamentacije A. Scarlattiija, Vespere G. B. Bassanija (nagrada Fondacije Cini iz Venecije), orguljske koncerte J. S. Bacha (s Andréom Isoirom), Muku po Mateju anonimnog skladatelja iz knjižnice u Uppsali, kao i djela J. J. Frobergera.
Repertoar Le Parlement de Musique uključuje barokne motete, barokne oratorije, kantate, glazbu za kazalište, barokne koncerte te orguljska djela. Ansambl je sudjelovao na brojnim festivalima u Europi (Ambronay, Centre de Musique Baroque de Versailles, Postdam, Schleswig-Holstein, Saint-Michel-en-Thiérache, Lausanne, Utrecht), Aziji i Americi. Ranije je Le Parlement de Musique podupirao France Telecom, a sada njihov rad pomaže krug sponzora iz regije Alsace. Njihovih je dvanaest snimki ostvareno u koprodukciji s regijom Aisne i Francuskim radiom. Na dvadesetu obljetnicu postojanja (2000.) Le Parlement de Musique ostvario je svoju prvu sezonu u Alsaceu. Prema dogovoru grada Strasbourga i Ministarstva kulture Republike Francuske, te uz pomoć regije Alsace, sjedište Le Parlement de Musique nalazi se u Strasbourgu.
www.leparlementdemusique.com