Oliver Webber

Temelje za svoj pustolovni pristup povijesnoj izvođačkoj praksi Oliver Webber izgradio je na eklektičnom međunarodnom obrazovanju. Program ansambla Monteverdi String Band nadahnula su njegova znanstvena istraživanja, kao i ljubav prema povijesnoj talijanskoj književnosti i jeziku: nedavni nastupi obuhvaćali su poeziju, mačevanje te posebno naručenu dramu o Galileovu životu.

Uz rad s MSB-om, Oliver se bavi i komornom glazbom, muzicirajući s ansamblima London Handel Players i Passacaglia, a često je i glavni ili gostujući voditelj ansambala Gabrieli, London Handel Orchestra, Early Opera Company te English Baroque Soloists.

Sam izrađuje žice od crijeva, a svojim je istraživanjima na tu temu utjecao na brojne britanske i međunarodne orkestre i ansamble. Oliver uživa spajajući akademski i praktični svijet te aktivno istražuje brojne vidove izvođačke prakse, uključujući hvatove instrumenta i gudala, sustave intonacije i ukrase. Na Guildhall School of Music and Drama predaje baroknu violinu i violu te održava seminare i radionice diljem Europe.

Živi u Londonu sa ženom i dva sina, premda mnogo vremena provode u planinama Ligurije, gdje predaje u školi Triora Musica Debore Roberts posvećenoj operi 17. stoljeća, koja detaljno proučavanje recitativa i ukrasa objedinjuje s pizzom i prošekom.