Korkyra
Korkyra barokni festival

Albin Paulus

Albin Paulus

Albin Paulus rođen je i odrastao u Njemačkoj, a u klasičnoj se glazbi školovao kao klarinetist. Magistrirao je muzikologiju u Beču i Cremoni završnim radom o gajdama i organistrumima u Austriji. Od 1994. godine specijalizira se za gajde u kontinentalnoj Europi. Prepoznat je i kao virtoz na drombulji te je 2003. prvi snimio sve Albrechtsbergerove koncerte za drombulju. Na međunarodnim je koncertnim pozornicama nastupao s ansamblima Hotel Palindrone, Imbraxton i drugim uglednim sastavima. Također je surađivao sa sastavima kao što su Piccolo Concerto, Concilium Musim Wien, Barokni orkestar L’Orfeo i Ansambl za baroknu glazbu iz Limogesa. Dobitnik je druge nagrade na natjecanju u St. Chartieru. Trenutno podučava gajde, drombulju i skupno muziciranje u Austriji i inozemstvu. Drži i predavanja iz muzikologije i keltske kulture te je vodič u Zbirci starih glazbenih instrumenata u Beču.