Korkyra
Korkyra barokni festival

Antigoni Tsalla

Antigoni Tsalla

ANTIGONI TSALLA je 2002. godine diplomirala harmoniju, modernu flautu na Atenskom konzervatoriju, te muzikologiju pri Jonskom sveučilištu na Krfu, Grčka. Iste godine nastavlja studij Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu, Nizozemska, u klasi Wilberta Hazelzeta gdje diplomira 2006, a dvije godine potom, magistrira. Za vrijeme studija u Nizozemskoj polazi predavanja kod Bartolda Kuijkena, Kate Clark i Ton Koopmana. Natupa u Nizozemskoj, Hrvatskoj, Francuskoj, Austriji, Belgiji i Njemačkoj kao solist i član nekoliko orkestara i komornih sastava. Od 2009. godine često surađuje s baroknim orkestrom “Armonia Atenea”, s kojim je u više navrata nastupila kao solist. Snimala je nosače zvuka s raznim orkestrima za Brilliant Classics i MDG. Dobitnica je stipendije zaklade Onassis.