Bach u jazz ruhu Matije Dedića

Jučerašnji koncert hrvatskog jazz pijanista Matije Dedića ukazao je na nove još ne istražene izričaje Korčulanskog baroknog festivala, te tako uspješno dočarao glazbenu sponu koja čvrst veže dva naizgled nespojiva svijeta – jazz i barok. Unoseći u već poznata i kanonizirana djela Johanna Sebastiana Bacha, duh „modernog“ vremena i njegovog jazz izričaja, Matija Dedić oživio je glazbeno tkivo baroknog majstora, pretvorivši ga svojom inspirativnom improvizacijom u mnoštvo još neispričanih i nedovršenih glazbenih priča. 
Galerija koncerta ovdje. 

CategoriesNekategorizirano