Korkyra
Korkyra barokni festival

Eva Saladin

Eva Saladin

Nizozemsko-švicarska glazbenica Eva Saladin završila je preddiplomski i diplomski studij moderne violine u klasi Keesa Koelmansa te barokne violine u klasi Lucy van Dael na Konzervatoriju u Amsterdamu. 2013. magistrirala je baroknu violinu kod Keile Schayegh na glazbenoj školi Cantorum Basiliensis. Tijekom studija u Baselu redovno je sudjelovala na tečaju improvizacije Rudolfa Lutza.

Trenutačno živi u Baselu u Švicarskoj te kao slobodna umjetnica surađuje na orkestralnim projektima, projektima komorne glazbe i održava solističke recitale s repertoarom od ranog sedamnaestog do devetnaestog stoljeća. Često eksperimentira s različitim izvedbenim stilovima i tehnikama na violini, improvizacijom i ukrasima te istražuje povijest glazbenih izdanja za violinu.

Uz suradnju s ansamblom Odyssee u Amsterdamu, redovno nastupa na vodećim pozicijama s raznim ansamblima, kao što su La Cetra Barockorchester Basel, Gli Angeli Genève, ll Profondo, Profeti della Quinta, Les Passions de L’Ame, St. Galler Bachstiftung, ansambl Daimonion, ansambl Capricornus Stuttgart, kao i na festivalima i u ciklusima kao što su Festival Oude Muziek Utrecht, Freunde Alter Musik Basel, Basler Festtage für Alte Musik, La Folia Rougemont, York Early Music Festival, Musikfestspiele Sanssouci Potsdam, St. Michel-en-Thierarche, RheinVokal, Mainzer Musiksommer, Festival de Saintes.

Snimila je nekoliko CD-a za etikete Resonando, Pan Classics, Glossa, Cantus i Brilliant Classics.