Korkyra
Korkyra barokni festival

2017 | Crkva sv. Nikole, Korčula – L’ESTRO ARMONICO

Detalji programa

Datum i vrijeme: 03 rujna, 2017 21:00
Lokacija: Dominikanski samostan Sv. Nikole, Korčula
Tip / Kategorija: Programi

Opis programa

L’ESTRO ARMONICO

 

Hrvatski barokni ansambl

Solisti: Enrico Onofri, Maria Cristina Vasi, Laura Vadjon, Dunja Bontek, Ivan Jakšeković, Tanja Tortić, Helga Korbar, violin

 

Program: A. Vivaldi

 

Antonio Vivaldi

Koncert br. 1 za četiri violine, violončelo, gudače i continuo u D-duru, RV 549

Allegro

Largo e spiccato

Allegro

 

Koncert br. 3 za violinu, gudače i continuo u G-duru, RV 310

Allegro

Largo

Allegro

Solistica / Soloist: Laura Vadjon, violina

 

Koncert br. 2 za dvije violine, violončelo, gudače i continuo u g-molu, RV 578

Adagio e spiccato

Allegro

Larghetto

Allegro

 

Koncert br. 9 za violinu, gudače i continuo u D-duru, RV 230

Allegro

Larghetto

Allegro

Solist: Enrico Onofri, violina

 

Koncert br. 8 za dvije violine, gudače i continuo u a-molu, RV 522

Allegro

Larghetto e spiritoso

Allegro

 

Koncert br. 10 za četiri violine, violončelo, gudače i continuo u h-molu, RV 580

Allegro

Largo – Larghetto

Adagio – Largo – Allegro

 

Sinfonia u C-duru iz serenate “La Senna Festeggiante”, RV 693

Allegro

Andante molto

Allegro molto

 

Koncert br. 11 za dvije violine, violončelo, gudače i continuo u d-molu, RV 565

Allegro

Adagio e spiccato

Allegro

Largo e spiccato

Allegro

Podijelite na društvenim mrežama