Hrvatski barokni ansambl & KUD Moreška
04.09.2020., Korčula
Barokna moreška