I Musicali Affetti
Fabio Missaggia, violina i umjetničko vodstvo
Anabela Barić, sopran
Franko Klisović, kontratenor
14.09.2019., KorčulaMove li affetti miei amore