Korkyra
Korkyra barokni festival

Les Musiciens de Mademoiselle de Guise

Les Musiciens de Mademoiselle de Guise

Les Musiciens de Mademoiselle de Guise, koji glazbuju na povijesnim instrumentima imaju misiju oživjeti, otkriti i prenijeti golemu baštinu rane glazbe u današnji kulturni kontekst. Ansambl je ime dobio po Mariji Lotarinškoj, Vojvotkinji de Guise, koja je u doba vladavine Ljudevita XIV. bila pokroviteljica nadarenih glazbenika, među kojima i Marc-Antoinea Charpantiera, čime je htjela oslabiti Lullyjevu hegemoniju. Ansambl, koji ima sjedište u Pariškoj regiji, osnovala je 1996. godine Laurence Pottier. Po potrebama pojedinih projekata, ansambl okuplja od tri do četrdeset glazbenika. Dječji zbor “Petit choeur de Guise”, koji vodi Aline Behar, pridružio se instrumentalistima na četirima CD-ima rane glazbe s dječjim pjesmama, snimljenima za etiketu Bayard.

Istodobno instrumentalistica (blok-flauta i viola da gamba) i muzikologinja, Laurence Pottier magistrirala je 1989. na Sorbonnei radom na temu “Blok flauta u Italiji tijekom šesnaestoga stoljeća”, a potom je 1993. i doktorirala disertacijom “Repertoara za blok-flautu u Francuskoj tijekom baroknoga razdoblja”. Od 1996. vodi ansambl Les Musiciens de Mademoiselle de Guise, za koji je pripremala obrade, vodila izvedbe i snimila četiri CD-a tradicionalnih napjeva koje pjevaju djeca. Također vodi i ansambl Athenaïs, koji čine šest pjevačica i basso continuo, s kojim istražuje repertoar francuskoga “malog moteta”. S tim je sastavom snimila tri CD-a za etiketu Bayard. Podučava blok-flautu, sviranje u ansamblu i uvod u ranu glazbu za pjevače na Konzervatoriju u pariškome Devetom okrugu. Redovito vodi radionice blok-flaute u Francuskoj i Brazilu.

Philippe Allain-Dupré rođen je 1956, u Bretanji i njegovi su prvi glazbeni interesi bili u keltskoj glazbi. Studirao je povijesne flaute kod Bartholda Kuijkena na Kraljevskom konzervatoriju u Bruxellesu, na kojem je diplomirao 1987. godine. Podučava na Konzervatoriju u pariškome Devetom okrugu. Redovito nastupa s ansamblom “Le Concert Spirituel” pod vodstvom Hervéa Niqueta. Godine 2016. i 2017. podučavao je povijesnu flautu na Hrvatskoj flautističkoj akademiji u Karlovcu. Njegova snimka svih Hotteterreovih suita u suradnji s Laurence Pottier, snimljena za etiketu Naxos naišla je na pohvale i kritike. Na renesansnoj je flauti snimio i djela Attaingnanta, Praetoriusa i Van Eycka za etiketu Ricercar.

Maria Lucia Barros s čembalom se prvi put upoznala u klasi Marcela Fagerlandea na Sveučilištu u Rio de Janeiru. Po dolasku u Francusku, studirala je kod Elizabeth Joyé I sudjelovana na radionicama interpretacije kod Pierrea Hantaïja. Studirala je muzikologiju na Sorbonnei od 1988. do 2001., pod mentorstvom Pierrea Guillota. Maria Lucia Barros surađuje s mandolinistom Florentinom Calvom. Godine 2012. osnovali su Duo Spirituoso i objavili svoju prvu snimku (La Mandoline Baroque) s Pierreom Veranyjem, temeljenu na rukopisima iz Francuske nacionalne knjižnice. U ovom je trenutku Maria Lucia Barros profesorica čembala na Association Entr’acte u pariškom Sedmom okrugu te na Gradskoj umjetničkoj školi u Sartrouvilleu. Istodobno nastavlja i proširuje svoja istraživanja, koja je vode prema otkrivanju drugih repertoara i glazbenih razdoblja.