Korkyra
Korkyra barokni festival

Lokacije

Franjevački samostan, Badija
Župna crkva Gospe od Sniga, Pupnat
Tvrđava Kaštio, Ston
Župna crkva sv. Nikole, Račišće