Korkyra
Korkyra barokni festival

Marcello Gatti

Marcello Gatti

Marcello Gatti (Perugia, Italija, 1967.) diplomirao je 1986. godine modernu flautu na Konzervatoriju Francesco Morlacchi u rodnome gradu. Baroknom se flautom počeo baviti već kao petnaestogodišnjak, slijedeći svoju strast i zanimanje za ranu glazbu. Studij barokne flaute završio je kod Bartholda Kuijkena na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu, na kojem je solističku diplomu cum laude dobio 1997. godine.
Od 1990. godine nastupa u nekima među najznačajnijim koncertnim dvoranama diljem Europe, Amerike, Australije, Bliskoga istoka i Japana, u vrlo raznolikim programima, u kojima se na renesansnim, baroknim, klasicističkim i romantičarskim flautama pridružio najuglednijim i specijaliziranim ansamblima i orkestrima. Trenutno je glavni flautist u ansamblima Europa Galante (Fabio Biondi), Accademia Bizantina (Ottavio Dantone) i Zefiro (Alfredo Bernardini).S ansamblom Attaingnant Consort posvećuje se renesansnoj glazbi, a sa svojim bratom, violinistom Enricom Gattijem, nastupa u ansamblu Aurora. Od osnutka je član ansambla Academia Montis Regalis. Nastupao je s ansamblima kao što su Le Concert de Nations (Jordi Savall), Amsterdamski barokni orkestar (Ton Koopman), Armonico Tributo Austria, Cappella della Pietà de’ Turchini, Cantus Cölln, Cappella Augustina, Piccolo Concerto Wien i drugi.
Zabilježio je više od pedeset snimaka solističke, komorne i orkestralne glazbe na povijesnim glazbalima za tvrtke Glossa, Ramée, Arcana, Accent, Harmonia Mundi, Sony, Symphonia, Ambroisie, Naive, Aeolus, CPO, Chandos, Tactus i druge.