Korkyra
Korkyra barokni festival

Paolo da Col

Paolo da Col

Pjevač, orguljaš, dirigent i muzikolog, Paolo da Col, završio je svoje glazbeno obrazovanje u Bologni i u nastavku pokazao veliki interes za istraživanje i predstavljanje renesansnog i baroknog repertoara. Više od dvadeset godina član je talijanskih vokalnih ansambala u koje ubrajamo Cappella di S. Petronio in Bologna i Ensemble Institutioni Harmonicae. Od 1998. godine sludžbeni je dirigent ansambla Odhecaton, kao i drugih renesansnih i baroknih vokalnih ansambla. Trenutačno radi i predaje na Muzičkom konzervatoriju u Trstu. Zajedno s Luigijem Ferdinandom Tagliavinijem piše za časopis L’Organo, potom Giornale di Musica, kao  druge glazbene novine i časopise. Paolo da Cor je također voditelj kataloga izdavača Arnalda Fornia iz Bologne. Taj posao omogućio mu je trajni angažman u području katalogizacije, održavanja, kao i tiskanja klasičnih glazbenih materijala.