Korkyra
Korkyra barokni festival

Peter Spissky

Peter Spissky

Peter Spissky studirao je violinu na glazbenoj akademiji u Bratislavi u Slovačkoj te na glazbenoj akademiji u švedskom Malmöu. Od 1999. djeluje kao koncert-majstor jednog od ponajboljih europskih baroknih orkestara, Concerto Copenhagen. Glazbeni je ravnatelj ansambla Camerata Øresund, koji čini nova generacija glazbenika posvećenih ranoj glazbi iz Kopenhagena i Malmöa. Kao gostujući koncert-majstor / ravnatelj redovito nastupa s ansamblom Barokkanerne (Norveška), Finskim baroknim orkestrom, ansamblom Jönköping Sinfonietta (Švedska), Komornim orkestrom Ostrobothnije (Finska) te Komornim orkestrom iz Talina. Kao violinist nastupa s ansamblima Barokksolistene (Oslo), Solamente naturali (Bratislava) i orkestrom Bostonskog festivala rane glazbe.
Predaje baroknu violinu na Glazbenoj akademiji u Malmöu te na Kraljevskoj danskoj glazbenoj akademiji u Kopenhagenu, a održava i majstorske tečajeve diljem Skandinavije. Godine 2017. uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Gore-dolje, pokreti violinskim gudalom” na Sveučilištu u Lundu, čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja glazbe i umjetnosti.
U rujnu 2022. Peter Spissky imenovan je umjetničkim ravnateljem opernog i glazbenog festivala Confidencen u Stockholmu.