Korkyra
Korkyra barokni festival

Župna crkva sv. Josipa

Župa sv. Josipa u Veloj Luci je najmlađa župa na otoku. Korčulanski biskup Koserić 1789. uočava da u Veloj Luci živi već više od 200 duša, te određuje da se u Blatu imenuje stalni kapelan koji će skrbiti za stanovnike u Veloj Luci. Kad se potom broj stanovnika udvostručio, Vela Luka postaje (1819.) kapelanija. Za liturgiju se koristila crkva sv. Vinka Fererskog. No, broj žitelja ubrzano raste, stoga biskup Giuriceo 1831. inicira gradnju novog pastoralnog centra. Nova je crkva sagrađena 1849. i posvećena sv. Josipu, te Vela Luka postaje samostalnom župom.

Vela Luka se od nastanka ubrzano povećava zahvaljujući razvoju pomorstva i zdravstvenog turizma. Početkom 20. st. ima već preko 3000 žitelja. Po popisu iz 1971. u župi nalazimo 1358 obitelji i 4191 stanovnika. Popis iz 2001. donosi broj od 1220 domaćinstava i 4380 duša, od kojih je 3950 katolika po krštenju.

U župi od 1928. djeluju sestre dominikanke u samostanu sv. Josipa Radnika, a bile su za kratko nazočne i sestre Kćeri Milosrđa iz Blata (1961.).

U vrijeme ustanove župe započela je djelovati i pučka škola. Danas uz pučku školu radi gimnazija i ekonomska škola.

Istodobno sa župom zasnovano je i groblje, na kojem se gradi kapela sv. Roka. Osniva se i bratovština.

Župna crkva sv. Josipa je ponos mjesta. Građena je na inicijativu dubrovačkog biskupa Antuna Giuricea, a sagrađena je u vrijeme njegova nasljednika za samo dvije godine (1846.-1848.), dok je posvećena 1898. g. Zvonik je sagrađen 1871., a zvona su postavljena 1876. g.

Za 150. obljetnicu gradnje i 100. obljetnicu posvete, crkva je obnovljena, a uređen je pločnik oko crkve.