Korkyra
Korkyra barokni festival

Oliver Webber

Oliver Webber

Temelje za svoj pustolovni pristup povijesnoj izvođačkoj praksi Oliver Webber izgradio je na eklektičnom međunarodnom obrazovanju. Program ansambla Monteverdi String Band nadahnula su njegova znanstvena istraživanja, kao i ljubav prema povijesnoj talijanskoj književnosti i jeziku: nedavni nastupi obuhvaćali su poeziju, mačevanje te posebno naručenu dramu o Galileovu životu.

Uz rad s MSB-om, Oliver se bavi i komornom glazbom, muzicirajući s ansamblima London Handel Players i Passacaglia, a često je i glavni ili gostujući voditelj ansambala Gabrieli, London Handel Orchestra, Early Opera Company te English Baroque Soloists.

Sam izrađuje žice od crijeva, a svojim je istraživanjima na tu temu utjecao na brojne britanske i međunarodne orkestre i ansamble. Oliver uživa spajajući akademski i praktični svijet te aktivno istražuje brojne vidove izvođačke prakse, uključujući hvatove instrumenta i gudala, sustave intonacije i ukrase. Na Guildhall School of Music and Drama predaje baroknu violinu i violu te održava seminare i radionice diljem Europe.

Živi u Londonu sa ženom i dva sina, premda mnogo vremena provode u planinama Ligurije, gdje predaje u školi Triora Musica Debore Roberts posvećenoj operi 17. stoljeća, koja detaljno proučavanje recitativa i ukrasa objedinjuje s pizzom i prošekom.